BAER-test

In onze dierenkliniek is het mogelijk een BAER-test (doofheidsonderzoek) te verrichten bij uw hond of kat. De BEAR-test (Brainstem Auditory Evoked Response test) is vanaf de leeftijd van 6 weken uit te voeren.
Bij sommige rassen, te weten de Dalmatische Hond, de Australian Cattle Dog de en Bull Terriër is dit onderzoek verplicht. Voor een aantal andere rassen zoals de Zwitserse Witte Herder en de Parson Jack Russell Terriër, maar ook bijvoorbeeld katten met een overwegend witte vacht, wordt dit onderzoek aanbevolen.

Cochleaire doofheid bij honden en katten:

Cochleaire doofheid, ook wel congenitale- of aangeboren doofheid genoemd, ontstaat door degeneratie van de bloedtoevoer van het middenoor.

Onder normale omstandigheden worden in het oor de geluidsgolven in het middenoor opgevangen, waarna de haarcellen de geluidsgolven omzetten in zenuwprikkels die naar de hersenen worden geleid, wat resulteert in het kunnen horen van geluiden. Bij een hond of kat met cochleaire doofheid is de bloedvoorziening van het middenoor verstoord, wat betekend dat de haarcellen afsterven en geen zenuwprikkels meer over kunnen brengen naar de hersenen, wat resulteert in doofheid. Dit proces is onomkeerbaar en kan resulteren in èèn- (unilateraal) of beiderzijds (bilateraal) dove honden of katten.

Onderzoek:

De BAER-test moet onder narcose worden uitgevoerd voor een betrouwbare uitslag. Wij adviseren volwassen dieren vanaf 8 uur voor het onderzoek geen eten meer te geven, wel drinken. Voor pups en kittens geldt dat zij 4 uur voor aanvang van het onderzoek nuchter gehouden moeten worden, dus geen eten meer te geven (bij voorkeur ook geen moedermelk), wel drinken (water)!

Voorafgaand aan de test word het dier geïdentificeerd aan de hand van de microchip. Ook worden de gehoorgangen d.m.v. een otoscoop beoordeeld op zichtbare afwijkingen. Wanneer dit eerste algemene ooronderzoek in orde is, kan de BAER-test worden uitgevoerd.

Er worden 3 naald elektrodes aangebracht op het hoofd van de pup ( één bij elke oorbasis en één op het midden van het hoofd). Ook word er een dopje geplaatst in de gehoorgang waardoor het dier klik-geluiden te horen krijgt. Er worden door de meetapparatuur 1000 klik geluiden (11 per seconde) van 70 dB doorgegeven, waarna de apparatuur de gemiddelde hersenstam activiteit registreert.
Indien het signaal verzwakt is wordt de test op maximaal 90 dB herhaald. Na afloop van elke test word de uitslag van het onderzoek genoteerd op het onderzoeksrapport en een afschrift van de BAER-test word gearchiveerd. De fokker of eigenaar krijgt een afschrift van het onderzoeksrapport mee. Nadat de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied dit onderzoeksrapport verwerkt heeft, ontvangt de eigenaar een officieel certificaat.

Waarom kiest Dierenkliniek Oostgaarde voor de BAER-test?

De BAER-test vergt specifieke vaardigheden en training alsmede een gedegen kennis van doofheid bij rashonden. Daar wij zelf Dalmatische Honden fokken, heeft doofheid altijd onze interesse gehad en begrijpen wij hoe belangrijk de BAER-test is en welke gevolgen de resultaten kunnen hebben.
Binnen onze dierenkliniek wordt reeds op een breed vlak met fokkers samengewerkt en is het uitvoeren van de BAER-test (naast bv. HD & ED onderzoeken, progesteron testen e.d.) een logisch gevolg.
 
Wat vinden wij belangrijk:

Een van de belangrijkste zaken voor het correct uitvoeren van de BAER-test is het gebruik van de juiste apparatuur. Na uitgebreide oriëntatie hebben wij gekozen voor de nieuwste, speciaal voor de veterinaire markt ontwikkelde, BAER test apparatuur.

De belangrijkste voordelen:

  • Het biedt de mogelijkheid om voorafgaand aan elk BAER onderzoek de apparatuur te testen op een zogenaamde "dummy". Hierdoor kunnen we 100% betrouwbaarheid garanderen.
  • Er zijn uitgebreide, digitale documentatie mogelijkheden van de onderzoeksuitslagen waardoor o.a. de mogelijkheid bestaat deze digitaal naar de fokker te versturen.
  • De BAER test kan snel en effectief worden uitgevoerd.

Daarnaast vinden wij het van groot belang dat een aantal veiligheidsoverwegingen in acht genomen worden om een goed verloop en een betrouwbaar resultaat van de BAER-test te ondersteunen.
Hierbij is o.a. belangrijk dat de pups & kittens gecontroleerd onder narcose gebracht worden waarbij de risico’s tot een minimum beperkt worden. Zo is de spreekkamer uitgerust met verwarming en airco voor een optimaal klimaat en worden de pups tijdens de narcose en de recovery regelmatig gecontroleerd.

Tevens wordt de BAER test apparatuur jaarlijks gecontroleerd, onderhouden en gekalibreerd door een bedrijf, welke gespecialiseerd is op het gebeid van audio-diagnostische apparatuur.

Tarieven:

BAER test nest……………………………….€ 45,00 per pup / kitten (incl. registratie RvB)
BAER test …………………………………….€ 75,00 per dier (incl. registratie RvB)
Vaccinatie pup bij BAER test………………€ 19,50 per pup / kitten
Europees Dierenpaspoort………………….€ 4,50 per stuk

Korting:

Op vertoon van uw kennel registratie van de Raad van Beheer (kopie) heeft u recht op 5% korting op al onze producten, behandelingen, operaties etc.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie, neem dan contact met ons op, wij staan u graag te woord!